House

House je skupina diskotékových tanců tancovaných na house hudbu. Jsou pro něj typické rychlé a složité kroky a plynulé pohyby trupu. Jedním ze základních prvků house tancování je technika nazývaná jacking. Při ní se tělo pohybuje dopředu a dozadu ve vlnovkách, podobně jako nás nadnášejí mořské vlny. Tento pohyb je základem house tancování a vycházejí z něj složitější pohyby a komplikovanější krokové variace.


zdroj: wikipedia