věk obyvatel

Věkové složení obyvatel podle krajů (bez migrace)
  Rok 2009 rok 2066
Kraj 0–14 let 65 let a starší 0–14 let 65 let a starší
Praha 189 668 258 888 102 342 361 855
Středočeský 183 490 175 369 131 782 347 548
Jihočeský 91 361 94 248 64 259 184 013
Plzeňský 78 805 86 754 55 926 160 666
Karlovarský 44 939 42 119 31 123 87 218
Ústecký 126 837 111 074 93 226 227 980
Liberecký 64 521 60 702 49 487 127 283
Královéhradecký 79 228 86 858 59 626 162 244
Pardubický 74 997 77 795 56 449 150 919
Vysočina 74 907 78 266 56 894 155 683
Jihomoravský 158 728 178 198 121 913 332 652
Olomoucký 90 741 97 156 63 857 186 546
Zlínský 82 609 91 512 56 002 170 387
Moravskoslezský 178 735 180 942 126 064 352 882
Zdroj ČSÚ