Skutečně dobrý a bezpečný tábor

Každý rodič chce najít pro své dítě správný letní tábor a je připraven tomu věnovat nějaký čas a úsilí. Před konečným rozhodnutím je dobré ověřit, zda vybraný tábor splňuje základní kriteria kvalitního tábora a vyhovuje všem Vašim požadavkům, jak to doporučují odborníci z Mezinárodní táborová asociace.

 1. Vedení tábora a bezpečnost

  Záleží vedení tábora na bezpečnosti a věnuje táborníkům dostatečnou pozornost?

  Způsob vedení tábora ovlivňuje velkou měrou každou stránku jeho průběhu. Bezpečnost by měla být Vaší prioritou č.1. Je zajištěn odpovídající dohled? Používají děti při sportování a jiných aktivitách vhodné vybavení pro svoji ochranu před úrazem? Rovněž si ověřte zdravotní zabezpečení – zda je po celou dobu přítomen zdravotník.

 2. Program:

  Zaujme nabízený program Vaše dítě?

  Jsou specializované táborové aktivity zajištěny znalými vedoucími? Je Vašemu dítěti dán časový prostor k výběru oblíbené činnosti?

 3. Vybavenost:

  Je vybavení tábora bezpečné, čisté a dobře udržované?

  Jsou sportoviště a ostatní prostory udržované a čisté? Je ošetřovna dobře vybavena? V jakém stavu jsou ubytovací a další prostory (zvenku i uvnitř)? Jsou každým rokem opravovány? Líbí se Vám celková úprava a vybavení tábora?

 4. Poloha tábora:

  Líbí se Vám a Vašemu dítěti blízké okolí tábora?

  Pokud Vaše dítě trpí vážným chronickým onemocněním (např. astma), je v dosahu rychlé lékařské péče?

 5. Cena:

  Je cena přiměřená?

  Částka, kterou jste ochotni dát za tábor je věcí každého rodiče, ale bez ohledu na její výši byste si měli být jisti, že tábor poskytuje služby odpovídající ceně.

 6. Osazenstvo:

  Kdo jsou lidé, kteří se budou starat o Vaše dítě – nejcennějšího človíčka ve Vašem životě?

  Z jakého prostředí pocházejí a jaká je jejich průprava? Co je motivuje k práci na táboře? Jaký je poměr počtu vedoucích k počtu dětí?

 7. Stravování:

  Jsou vybírána zdravá jídla?

  Jak se stravují vybíravé děti? Jak v táboře řeší alergie na jídlo? Je možné zařídit speciální dietu?

 8. Táborníci:

  Zdají se být táborníci spokojení?

  Zeptejte se pár dětí, jak se jim v táboře líbilo. Myslíte si, že by bylo Vaše dítě mezi nimi spokojené? Je v táboře dost vrstevníků Vašeho dítěte? Zdá se Vám ovzduší tábora soutěžně naladěné nebo jde spíše o odpočinkový tábor?

 9. Schopnost vyhovět přání táborníka a jeho rodičů:

  Je dětský tábor vnímavý k zvláštním přáním a potřebám Vašeho dítěte?

  Dětský tábor, který jste si vybrali, by měl být schopen zajistit všechny potřeby Vašeho dítěte - jak fyzické, tak emocionální. Měli byste být plně o své volbě přesvědčeni a společně se na tábor těšit.

 10. Celkové zhodnocení a výběr:

  Jste plně přesvědčení o správnosti svého výběru?

  Pokud se Vám podaří navštívit dětský tábor předem, mějte oči otevřené a uši nastražené. Pozorně si vše prohlédněte – i malá věc může hodně napovědět. Ptejte se táborníků, ptejte se vedoucích. Každopádně neváhejte pokládat zkoumavé otázky. Musíte nabýt přesvědčení, že vybraný tábor uspokojí Vás a Vašeho potomka.

Vedení táborů Sopka-Eldorádo se rovněž připojilo k otevřenému poskytování informací rodičům - Jsme dobrý tábor?


Sepsal: Alexandr Hupcej © 2007