Lenka Bindrová

Lenka Bindrová spolupracuje s naším sdružením od r. 2014.

Lenka Bindrová

Zdravím všechny táborníky. 

Jmenuji se Lenka Bindrová, je mi 38 let a v resortu školství se pohybuji již třináctým rokem. Pracuji na pozici učitelky v mateřské škole. Vedu zde taneční kroužek a kroužek šikovných ručiček. 

Na tábory jezdím od roku 2004, kdy jsem začínala jako vedoucí tanečního a klasického tábora. 

Jako hlavní vedoucí tábora působím od roku 2009. 

Práce s dětmi mě velmi naplňuje a dodává mi spoustu nové energie. Nejdůležitějším a hlavním cílem pro mě je úsměv a spokojenost každého dítka i rodičů a také spousta nezapomenutelných zážitků. 

Že svou práci dělám dobře, vnímám na konci každého tábora a následně při spuštění přihlášek na tábor. Každý rok nám přibývá dětí a máme také své „stálice“, které s námi jezdí již několik let a z kterých se v současné době již stali praktikanti. 

Velmi si vážím práce svých oddílových vedoucích, kteří mají velkou zásluhu na úspěšnosti našeho tábora, a jezdí se mnou již několik let.