logo oko

Letní tábory OKO

Poznáte, že už je Vaše dítě pro tábor zralé?

Je dítě zralé pro letní tábor?

Zkuste nezaujatě probrat následujících 10 kritérií vyspělosti Vašeho dítěte. Jste k tomu nejpovolanější - znáte své dítě nejlépe. Na závěr si můžete otestovat, jak na tom Vaše dítě je:
tabor-sopka-eldorado-2009
 1. Určitě se shodneme, že základním kritériem je věk Vašeho dítěte. V kolika letech pošlete své dítě na tábor? Většina dětí může na tábor odjet v 6 letech a prožije jej bez problémů, ale je to případ Vašeho dítěte? Nebude lépe ještě rok počkat?

  95 % dětí prožije svůj první tábor v 6-8 letech a bez větších problémů. Zbývajících 5 % na tábor nechce a snaží se svůj odjezd stále odsouvat o další rok. Pokud necháte rozhodnutí na dítěti, nemusíte se dočkat nikdy - v pozdějším věku už vůbec nemusí na tábor chtít a kupodivu má z něho větší obavy. Každopádně věk dítěte nemůže byt jediným kritériem.

 2. Dalším kriteriem je samostatnost. Umí se o sebe postarat? Sem patří samostatné oblékání a obouvání - dříve se posuzovalo, zda si dítě umí zavázat tkaničky u bot, což už naštěstí po vynálezu suchých zipů nečiní problém.

  Zůstala jiná zdánlivá banalita - "Má dítě základní hygienické návyky?", což si můžete jednoduše přeložit, zda si umí utřít pozadí po užití WC a zda si sám čistí zuby a zda se bez reptání myje, případně ví co se špinavým prádlem.

 3. Je Vaše dítě spokojené v kolektivu jiných dětí?
  Má-li pár kamarádů ve školce, škole nebo sousedství, tento bod plní.

 4. Jak dítě reaguje na požadavky dospělých, kteří jsou v nadřízené pozici? - rodiče, učitel ve škole. Z občasného "selhání" si nemusíte dělat těžkou hlavu, časté konflikty by mohly být na závadu a měli byste možná svou touhu poslat Vaše dítě na tábor brzdit.

 5. Má Vaše dítě zdravotní potíže? Pokud chodí do normální školy a učitelé si s jeho hendikepem vědí rady, můžete s velkou pravděpodobností předpokládat, že si s jeho problémy poradí i táboroví vedoucí a zdravotníci. Na táborech se běžně vyskytují děti s nějakou formou alergie nebo lehčího astmatu, děti s bezlepkovou dietou i jiným zdravotním problémem.

  Pobyt na táboře je pro dítě s lehčím postižením ideální příležitostí zvyknout si na samostatný život a lhostejnost nebo drobná protivenství ostatních dětí. Z ohlasů vím, že jsou hendikepované děti na sebe velmi pyšné, když vše zvládají. Nepociťují přitom osobně žádná omezení. A obráceně i pro  zdravé děti je soužití s postiženým kamarádem rovněž cennou zkušeností do života.

  Určitě se poraďte s dětským lékařem nebo specialistou. Nezapomeňte se zmínit o jakém typu tábora uvažujete a na jak dlouho. Lékařovo doporučení je radno respektovat.

  Pokud máte doma postižené nebo hendikepované dítě, doporučuji už při přihlašování zmínit vše důležité. Přechytračíte pořadatele tím, že mu něco zamlčíte? Mohlo by se to vymstít Vašemu dítěti. Položte si otázku: Když by Vaše dítě zkolabovalo, uměli by mu správně pomoci? Pokud se na to pořadatel necítí, bude pro Váš klid a dobro dítěte lepší nesnažit se dítě za každou cenu na tábor dostat.

  Jako slabé alibi může působit posudek dětského lékaře, který dítěti tábor doporučí, protože na něho naléháte nebo něco „nepodstatného“ zamlčíte. Komplikace můžou nastat, až si budete muset své dítě vyzvednout předčasně z tábora, protože jeho vedoucí nevěděl o jeho potížích a neví si s dítětem rady.

  Můžou to být třeba psychiatrické problémy dítěte nebo jeho zaostalost nebo nezralost. Někdy je lepší pokusit se najít tábor se specializovaným dozorem odborníků. Dovolím si odhadnout, že běžný tábor takový servis poskytnout neumí.

 6. Má Vaše dítě v noci klidný spánek? Pokud se v noci nebudí a spí celou noc bez nočních můr, můžete i Vy s klidným spaním tento bod přejít.

 7. Zvládá nové požadavky? Je Vaše dítě úzkostlivé a mívá strach, že nové úkoly nebo situace nezvládne? Anebo prostě odmítá přizpůsobit se nějaké změně nebo mu dělá potíž seznámit se s novými lidmi? Zamyslete se, zda by to mohlo být na táboře na závadu.

 8. Umí si říci o podporu a pomoc, když ji potřebuje? Pokud ano, můžete být zase o něco klidnější. Pokud  se neostýchá říci dospělým o své nemoci a zranění a umí slušně požádat o pomoc nebo službu kamaráda bude to mít určitě snazší. Ještě lepší je, když umí dobrou službu kamarádovi oplatit nebo se jej zastat.

 9. Je dítě náladové? Známe to všichni, někdy prostě nejsme ve formě, jenomže musíme to či ono udělat, anebo nemůžeme dát špatnou náladu najevo. Čili musíme své nálady v práci nebo před známými držet na uzdě a alespoň většinou se to daří.

  U malého dítěte naopak oceňujeme otevřenost a upřímnost. Jsou ale situace, kdy se dítě vzepře nebo vyžaduje něco tak vehementně, až nás to zarazí. Pokud se ale umí ovládnout ve škole nebo ve společnosti kamarádů, nebude mít nejspíš problémy ani na táboře.

 10. Je dítě zvídavé? Pokud se pídí po nových zážitcích, poznává nové kamarády a vyhledává nové zkušenosti, máte vyhráno. Není těžké jej přesvědčit, aby odjelo na tábor a určitě si jej užije.
Je správné, že si kladete otázky a snažíte si na ně otevřeně odpovědět. Jednoznačnou záruku, že je pro Vaše dítě pobyt na táboře už vhodný sice nedostanete, ale můžete si uvědomit, v čem by se Vaše dítě mohlo ještě před odjezdem na tábor zlepšit.

Na závěr můžete pro sebe vyplnit krátký test – pokud odpovíte na většinu otázek ANO, s velkou pravděpodobností nebude mít Vaše dítě na táboře větší potíže. U odpovědí NE nebo OBČAS budete vědět, na co se zaměřit a co zlepšit.
  TEST - Vaše dítě:
 • bez problému přespí u kamarádů nebo příbuzných?   
 • v noci se nebudí a spí celou noc?   
 • cítí se dobře v kolektivu dětí?   
 • když potřebuje pomoc nebo podporu, umí si o ni říct?   
 • vypořádá se lehce s novou situací a sblíží se snadno s novými lidmi?   
 • dává najevo svoje pocity přiměřeným způsobem?   
 • vyhledává nové zkušenosti?   
 • snadno se skamarádí?   
 • postará se o svoje věci a zavazadla?   
 • reaguje přiměřeně na požadavky lidí, kteří jsou v nadřízené pozici?    

Výsledek testu: čím vícekrát jste odpověděli kladně, tím větší je šance, že Vaše dítě tábor zvládne bez probémů.
Pokud převažují odpovědi NE nebo OBČAS, zvažte zda by nebylo lepší odjezd na tábor ještě alespoň o rok odložit.

Eldorádo z.s. © 2011-2019