logo oko

Letní tábory OKO

V jakém táboře se bude Vaše dítě cítit jako ryba ve vodě?

Jste rodič a vybíráte pro své dítko tábor a chcete pro něj vybrat skutečně dobrý tábornejlepší tábor. Ke každé následující otázce nabízíme dvě varianty řešení. Každé z alternativ má své výhody i nevýhody. Znáte své dítě nejlépe, a tak je na Vás, abyste posoudili, jaký tábor mu lépe sedne.

tabor-sopka-eldorado-2009 Je lepší chatičkový tábor nebo tábor stanový?

Stanové tábory vznikly za 1. republiky a byly prvními dětskými tábory v Čechách. Ostatně jsme pyšní na náš český příspěvek světovému táboření - vynález stanové podsady.  Pokud jste v nějakém stanovém táboře v dětství pobývali, určitě na něj máte dobré vzpomínky - slunce, příroda, pohoda.

Na stanových táborech je menší počet dětí a bývají blízko lesa nebo řeky. Je na nich běžná každodenní služba části dětí. Děti se starají především o provoz kuchyně, připravují dřevo do kamen na vaření a ohřívání vody, vykonávají další práce pro tábor a drží denní a noční hlídky. Někdy se dokonce střídají při vaření a na některých táborech se velkou měrou podílejí na jejich budování a stavění stanů. 

tabor-sopka-eldorado-2009

Hygiena je tradiční - latríny se kopou na jednu sezónu, po skončení tábora se opět zasypou. Jen se musí dávat pozor, aby se příští rok nezbudovali na stejném místě. Mytí v potoce, koupat v teplé vodě se můžete až tehdy, když vám ji někdo ohřeje v kamínkách. 

Je-li Vaše rodina zvyklá tábořit v přírodě nebo nocovat ve vodáckých kempech, nebude Vašemu dítěti pobyt ve stanovém táboře nejspíš činit potíže. Není těžké se jeho režimu rychle přizpůsobit, zvláště u starších a soběstačnějších dětí.

Dítě si užívá života v přírodě, bez mobilu a elektřiny, s častými táboráčky, večerní četbou při petrolejové lampě a bude určitě hrdé na své schopnosti vše přežít.

Stanové tábory se po sezóně sbalí, vybavení a stany uloží někam pod střechu a příští rok se začne nanovo, třeba na jiném místě.

Jediné ALE ovlivní počasí - nesmí dlouho pršet. Na louce postavený tábor se rychle změní na jednu velkou blátivou kaluž a mokré věci a boty není kde sušit.

Chatičkové tábory vznikly později než stanové, největší rozvoj zažily v 70. a 80. letech minulého století. Vyžadují pravidelnou údržbu a renovaci, jinak by zchátraly. V současnosti už je nikdo nově nebuduje, využívají se stávající areály. tabor-sopka-eldorado-2009

V 60. letech se hojně stavěly chatky typu Inovec, přezdívané teletníky nebo kurníky. Byly sice 4-lůžkové, ale po změně předpisů v nich můžou bydlet už jen 2 děti. V 70. letech je proto nahradily chatky typu MDU, které jsou mnohem větší. Vydržely do dneška a jsou v současných táborech vidět nejčastěji. 

Chatkovému táboru tolik nevadí nepříznivé počasí. Část plochy, včetně cest bývá zpevněná - nebrodíte se v bahně.
K využití je více krytých prostor (klubovny, velká jídelna), v nichž může program pokračovat i za deště.

tabor-sopka-eldorado-2009

Je lepší tábor s menším nebo větším počtem dětí?

V táboře s menším počtem dětí se všichni mezi sebou lépe poznají. Oddíly jsou rozdělovány podle věku, ale i tak věkový rozdíl může být větší (třeba 6 let). Některé tábory dokonce děti rovnou rozdělí do jakýchsi rodinných klanů, v nichž jsou děti všeho věku a pohlaví.

Takové rozdělení je výhodné pro celotáborové hry (týmy dětí jsou stejně silné) a starší děti se zároveň učí pomáhat mladším a vymýšlejí pro ně hry a další činnost.

Ojediněle nejsou děti vůbec rozděleny do stabilních oddílů a věškerá činnost probíhá hromadně pro všechny.

Dítě ale může pociťovat nedostatek svých vrstevníků a tradiční hry pak nejdou hrát (fotbal, individuální zápolení).

Na menších táborech není také třeba úzkostlivě dodržovat domluvený časový harmonogram, vše může jít ve větším klidu a pohodě.

U větších táborů (přes 100 dětí) už je třeba časový harmonogram dodržovat přesně. Z tohoto pohledu je to těžší hlavně pro oddílové vedoucí, kteří musejí svolat včas své svěřence na jídlo, nástupy nebo zahájení společné hry.

Ve velkém táboře jsou v oddílech přibližně stejně staré dětí. Oddíly jsou smíšené nebo čistě klučičí či holčičí. Oddílový program je šitý na míru každému oddílu a uspokojí větší část dětí. Děti silně vnímají příslušnost ke svým vrstevníkům v oddíle a svému vedoucímu. Díky tomu se necítí ztraceni ani při velkém počtu dětí v táboře a je pro ně snadné najít nové kamarády.

Na velkých táborech lépe vyniknou společné akce jako třeba diskotéky, večerní soutěže, poutě a karnevaly.
Děti se můžou častěji věnovat specializované činnosti nebo individuálně zvolenému programu, neboť mají po ruce více vrstevníků a specializovaných vedoucích.

Délka tábora - týdení nebo dvoutýdení?

Ještě začátkem 90. let minulého století byly běžné 3-týdenní tábory, poslední dobou se ale ustálila jejich délka na 14 dnech a současně se zvyšuje počet táborů zkrácených na 10 nebo 7 dní.

U dvoutýdenního tábora je možné zařadit více klasických programů jako je putování a přespání v okolí tábora, celodenní výlety, táborová olympiáda apod.  Dětí se na táborech více sblíží s novými kamarády a budou mít z tábora větší prožitek.

Na týdenní tábor dítě přijede a než se stačí pořádně rozkoukat a přivyknout, už se vrací domů. Týdenní tábory mohou být dobré pro menší děti a táborové začátečníky jako jakési tábory na zkoušku. A další rok už si troufnou na tábor delší.

Není výjimkou, že dítě odjede na více turnusů, třeba nejprve na kratší tábor se specializovaným programem (koně, paintball) a následně na klasický 14-denní tábor.

Poslat dítě na tábor s kamarádem nebo úplně samotné do nového prostředí?

Chcete poslat své dítě na tábor a máte z toho trochu strach. Pro většinu dětí je určitě příjemné odjíždět na tábor s kamarádem nebó sourozencem. I vy jste o trochu klidnější, že dítě má na táboře v kamarádovi oporu a určitě vašemu dítěti pomůže, kdyby bylo v nesnázích. Často se také rodiče kamarádů během tábora vzájemně informují o jeho průběhu.

Je dobré počítat s možností, že kamarád nebo sourozenec nakonec na tábor neodjede (nemoc, úraz, změna plánů na léto...) a dítě se může začít najednou strachovat a mít mnohem menší chuť na tábor odjet. Rodiče mohou najít ke svému dítěti urychleně nového kamaráda nebo mohou zpanikařit a na nátlak dítěte tábor odříct.

Poměrně často se stává, že i dobří kamarádi (kamarádky) se před táborem nebo během jeho průběhu nepohodnou, a tak se výhoda může dokonce změnit v nevýhodu.

Ve většině případů ale kamarádi na tábor opravdu odjedou, jsou spolu ubytováni a v jednom oddíle a spokojeni. Na táboře si většinou najdou další nové kamarády a na tom původním už tolik nelpí, ale u prvních táborových krůčků měli pocit, že v tom nejsou sami.

Všimněte si, že děti ve školce nebo škole v přírodě nemají v drtivé většině velké potíže se stýskáním. Se známými dětmi a dospělými odjíždějí sice rozechvělí a plni očekávání, ale v klidu. Je jim přitom úplně jedno, že jedou do neznámého prostředí a snášejí drobná nepohodlí v poklidu.

Pokud Vaše dítě zvládlo školku nebo školu v přírodě, zvládne i běžný tábor. Zvládnout tábor bez rodičů znamená perfektní průpravu dítěte do života. Bude pro něj v budoucnu jednodušší změnit školu, pobývat odloučeně od rodiny nebo jet na stáž do ciziny. Bude si více důvěřovat a nebát se změny, protože ví, že se umí přizpůsobit novému prostředí a umí navázat vztah s novými lidmi.

Vy, jako rodičové, budete určitě rádi, že dítě tábor zvládá, že vše proběhlo jak má a svým způsobem budete pyšní i na sebe, že jste zvládli odloučení od dítěte a překonali neodbytné obavy, zda se mu neděje něco zlého.

Část rodičů cíleně a s jasným záměrem pošle dítě do neznámého tábora bez sourozence nebo kamaráda. Pokud dítě tábor zvládne, bude pro něj přesně tím, k čemu přispívá - dítě už bude navždy vědět, že se umí o sobe postarat bez péče rodičů, umí navázat nové vztahy a získá nutné sebevědomí pro další život. Přitom vše proběhne mezi přátelsky naladěnými lidmi, se spoustou kamarádů a novými zážitky.

Samozřejmě tuto zkoušku samostatnosti může dítě odložit na pozdější věk, ale ztratí tím výhodu společného prožitku se svými vrstevníky a může s tím být spojen jeho (i Váš) daleko větší stres a obava z osobního selhání.

A jaký je tedy ten skutečně dobrý až nejlepší tábor?

Každý organizátor Vám řekne, že samozřejmě ten jejich tábor je nejlepší, protože ... (vyjmenuje 8-12 důvodů své výjimečnosti).
Může a nemusí to být pravda. Je zbytečné se tím probírat a hodnotit něčí sebechválu. Důležité je něco jiného - tábor musí vyhovovat Vašemu dítěti a být pro něj zároveň přínosem. Tuhle volbu za vás žádný organizátor udělat nemůže. Znáte své dítě a své záměry nejlépe, a tak výběr je jen a jen na Vás!

Nicméně autor tohoto článku přesto odpověď zná, ale nechá si ji pro sebe, nebude přeci dělat majitelům těchto stránek bezplatnou reklamu :o)

Eldorádo z.s. © 2011-2019