logo oko

Letní tábory OKO

Ve stínu covid-19

19+1 otázek a odpovědí. Manuál sebevědomého antikoronaviristy 2020

Bude tábor?

Všechny naše turnusy v r. 2020 proběhnou dle plánu. První turnus začíná 27.6.2020 v Podolí I.

Zajistíte požadovanou hygienu a dezinfekce na táboře a bude se kvůli tomu zvyšovat cena tábora?

Hygienu a dezinfekci zajistíme, uhradit zvýšené náklady požadovat nebudeme.

Je letos zapotřebí nový Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte?

Vyžadujeme platný Posudek o zdravotní způsobilosti, čili ne starší 2 let.

Ministerstvo zdravotnictví sice doporučuje (ale nenařizuje) nechat si vystavit posudek aktuální, spoléháme však raději na zodpovědnost a soudnost rodičů. Netřeba zahlcovat ordinace dětských lékařů zbytečnými úkony a zvyšovat rodičům náklady na tábor.

Čím mám dítě letos vybavit?

Nad rámec zvyklostí letos dítěti prosím navíc přibalte:

 • 2 ks jakékoliv roušky v libovolném obalu (pytlík, pouzdro...),
 • umělohmotnou lahvičku s osobní dezinfekcí účinnou proti virům, kterou si bude brát s sebou na výpravy mimo tábor,
 • plechový nebo umělohmotný hrnek k pití u jídla. Každé dítě bude používat jen svůj.
Jak to bude s výlety?

Styk s domorodci bude omezen, výlety do civilizace (pamětihodnosti, městské turistické atrakce) nebudou možné. Místo toho najdeme zajímavá místa a příležitosti, které stojí za návštěvu.

Dětem samozřejmě umožníme utratit jejich hotovost, aby si zachovaly sebeúctu.

Co obnáší zvýšená osobní hygiena a dezinfekce na letošním táboře?

Jsou to ta nejzákladnější pravidla - mytí rukou mýdlem, použití osobní dezinfekce, dodržování preventivních pravidel při kašlání, kýchání a rýmě. Pravidelně budeme děti vést k jejich dodržování. Nebude možné použít kamarádův ručník ani zubní kartáček.

Jak zajistíte provozní hygienu a dezinfekci?

Zajistíme důsledné mytí a desinfekci společných prostor, zvláště hygienických zařízení (WC, umýváren), jídelny a kuchyně a budeme je často větrat. Mezi turnusy všechny vnitřní prostory důkladně dezinfikujeme - omytím, postřikem nebo ozónem.

Jak bude omezen program?

Nepočítáme s omezením programu. Vše proběhne na půdě táborového areálu nebo v okolní přírodě, případně na obecním hřišti či v tělocvičně bez styku s veřejností.

Možná, že diskotéky a jiné vnitřní akce budou komornější, anebo je naopak s vervou rozjedeme na venkovním place.

Zakážeme však dětem nakupovat v obchodech a projevy jejich vzájemné náklonnosti budou muset být omezeny jen na toužebné pohledy. Roušky na táboře ani v přírodě nosit nebudeme. Pouze při nutné návštěvě lékaře apod.

Mohu navštívit své dítě?

Vždy jsme návštěvy během tábora nedoporučovali, letos je dokonce musíme zcela zakázat. Rodič ani nikdo nezúčastněný nesmí vstoupit do chráněného území tábora. Zkrátka ani myš (i když s těmi to musíme ještě důrazně probrat).

Jak proběhne převzetí dítěte?

Vstupní zdravotní filtr - změříme dítěti teplotu (bezkontaktně) a prohlédneme mu vlasy kvůli pedikulóze (vši, hnidy).

  Odevzdáte:
 • čestné prohlášení (tak zvanou bezinfekčnost),
 • kopii posudku o zdravotní způsobilosti ne starší než 2 roky, v jakékoliv formě, můžete využít náš formulář posudku a čestné prohlášení nebo libovolný jiný. Nepředávejte prosím originál, pouze kopii.
 • Kopii kartičky zdravotní pojišťovny,
 • léky označené jménem a dávkováním, případně popis zdravotních problémů dítěte,
 • peníze na výlet, popřípadě kapesné (u malých dětí).
Co vrátíme při osobním převzetí dítěte na konci akce?

Předáme informaci o zdravotním stavu dítěte po skončení akce:

 • zprávu zdravotníka - nemoc, úraz, ošetření, místo odstranění klíštěte,
 • zprávu ze zdravotnického zařízení, bylo-li v něm dítě ošetřeno
 • a zbylé léky.

Nevracíme kopie poskytnuté dokumentace - archivujeme je po dobu 6 měsíců, jak ukládá vyhláška a poté je skartujeme. (Pro další turnus si prosím vytvořte další kopie předem.)

Mohou mít děti na táboře pouze ochranný štít?

Štít určitě nemůže nahradit roušku, samotný štít nedostačuje. Musela by to být kombinace štítu a roušky.

Jak bude probíhat vyvařování bavlněných roušek?

Použití roušky bude v průběhu tábora výjimečné. Proto ji nebude třeba průběžně vyvářet, i když by ani to pro nás problémem nebylo. Budeme mít pohotovostní zásobu jednorázových roušek, pro každý případ.

Každopádně když si na začátku pobytu dítě uloží svou roušku do svého obalu a pak si ji nasadí později, třeba až při skončení pobytu, není třeba roušku nijak v průběhu pobytu ošetřovat ani prát.

Podle médii mohou děti při vaření jen škrábat brambory. To platí i pro Kulinářský tábor?

Oddílových činnosti se žádná omezení netýkají, děti se budou zabývat plnohodnotným vařením vždy půlden po většinu dní. Nebude to jistě jejich jediný program, budou si užívat také běžných táborových činností (sport, tvoření, bojovky, zábava...).

Vaření, o kterém mluvíte, se týká táborové kuchyně a najatých kuchařů, které zaměstnáváme a kteří zajišťují stravu pro celý tábor. Na té se nebude podílet nikdo z dětí, ani kulináři ne. (Pomoc od služebního oddílu při doškrabání brambor je někdy vítána, ale není pravidlem.) Tak tomu ale bylo na našich táborech vždy, nic se nemění, není to žádné světoborné téma k přetřásání.

Z veřejných diskuzích můžete nabýt dojmu, že pravidla pro tábory se kvůli boji s covid-19 velmi změnila a zpřísnila. Více méně však jde jen o to, aby se dosud platná pravidla plnila beze zbytku a v tom potíž není. Pomáhá nám s tím přísná ale spravedlivá místní hygienická stanice.

Problém s vařením mohou mít jen menší stanové tábory, kde děti pomáhají vařit, někde dokonce vaří samostatně. Těm to může být líto, určitě i pro děti to bylo přínosné. Anebo holt si děti budou vařit po skupinkách v kotlíku na ohni mimo táborovou kuchyň a bude to pro ně ještě větší zážitek. Kdo chce, řešení najde, a kdo nechce, hledá výmluvy, proč to nejde.

A zakázat opéci buřta na ohýnku si nedovolí žádný ministr ani ministerský předseda na světě, ani český či slovenský.

A co když se objeví covid-19

Je to sice velmi málo pravděpodobné po všech těch opatřeních, ale každopádně bude akce ukončena. U ostatních infekcí záleží na jejich druhu a rozsahu rozšíření v kolektivu dětí. Rodiče musejí být dosažitelní telefonem nebo e-mailem a převzít dítě zpět do své péče, případně určit k tomu svého zástupce.

A co když se objeví covid-20

S tím si také poradíme. Nevíme o žádném větším organizátoru letošních táborů, který by svou akci "odpískal" a bohdá tak tomu bude i v budoucnu. Ať žijí české tábory!

Chci se zeptat na něco jiného

Rodiče především mladších dětí možná inspiruje nebo pobaví naše rubrika Náměty pro rodiče nebo 7 častých chyb při volbě tábora

Aktuální podrobné informace najdete v sekci Info rodičům, z kterého jsou odkazy na podrobné informace k jednotlivým turnusům.

Chybí Vám zde odpověď na Vaši otázku?

Napište nám - odpověď dostanete obratem: sopka.eldorado@gmail.com