logo oko

Letní tábory OKO

Dá se poznat fundovanost organizátorů tábora?

Upřímně řečeno se něčí fundovanost dá předem poznat obtížně. Dost ale napoví jednání a celkový přístup k Vám a k potřebám Vašeho dítěte. Spíše než fundovanost se odhalí neodbornost a neprofesionální přístup k organizování tábora.

Čeho byste si měli všímat: tabor-sopka-eldorado-2009
 1. Poskytuje organizátor všechny podstatné informace k dětskému táboru?

  V posledních letech se kvalita informací poskytovaných organizátory táborů velmi zlepšila. Standardně lehce najdete na webových stránkách všechny základní informace, které hledáte.

  K těm patří termín, cena a co všechno zahrnuje nebo nezahrnuje, místo pobytu, doprava, ubytování, stravování a podmínky k přijetí dítěte na tábor, včetně všech nutných formulářů. Dokonce najdete odpovědi na otázky, které Vás (zatím) ani nenapadly - třeba jak připravit dítě k pobytu na táboře apod.

  Pokud organizátor takové informace neposkytuje, mohlo by to znamenat, že buď nemá vše pořádně promyšleno a nebo na přípravu nemá dost času nebo elánu. Případně jde o zaběhnutý tábor a organizátoři moc nemyslí na nováčky, neuvědomí si, že se tábory jeden od druhého liší a jejich specifické podmínky a postupy neznáme.

  Můžete pak špatně pochopit podmínky pobytu, třeba jiné ubytování než čekáte nebo některé aktivity musí dítě na táboře doplácet, například výlety. Máte pak podezření na podvodné jednání organizátorů, i když se nakonec ukáže, že tábor proběhl v pořádku a šlo jen o nedorozumění, zaviněné nedostatkem informací od organizátorů.

 2. Odpovídá organizátor na Vaše otázky jasně a pohotově?

  Vždy byste měli dostat jednoznačnou a fundovanou odpověď. Žádné "okecávání" a mlžení - "možná", "uvidíme, jak to bude" apod.

  Pokud je Vaše dítě nějak hendikepované (tělesné nebo duševní postižení), bylo by od organizátorů tábora nezodpovědné, kdyby ve snaze získat na svůj tábor co nejvíce dětí, slíbili bezproblémový průběh a až na táboře by si uvědomili svoji nepřipravenost, i když od Vás všechny nutné informace předem dostali.

 3. Lze vysledovat historii tábora?

  Je běžné, že organizátoři letních táborů mají na svých stránkách popisy proběhlých akcí, včetně fotek. Bohužel Vám fotky neřeknou nic o kvalitě proběhlých táborů ani o kvalitě budoucího tábora, spíše vypovídají o kvalitě fotografa. Přesto Vám ale jednu informaci poskytnou - tento organizátor již tábor pořádal a dá se proto předpokládat jeho jistá zkušenost.

  Ještě stále se můžete setkat se stránkami s baječnou nabídkou letního tábora se vzletnými sliby typu: "Bude to zase ten nejúžasnější tábor na světě, už teď připravujeme výpravnou celotáborovou hru, její téma vám zatím neprozradíme, ale bude to zase bomba". Přitom polovina sekcí na jejich webu bude následující půl roku, možná až do zahájení prázdnin, hlásat pouze: "Na stránkách se pracuje" nebo "Under construction". Budí ve Vás takové stránky nebo jejich majitel důvěru?

 4. Sluší se, abychom byli podezíraví?

  Určitě buďte skeptičtí, nedejte na první dojem z táborových stránek. Vše si ověřte a bez váhání se organizátorů na všechno ptejte, třeba několikrát, než dostanete úplnou odpověď.

  Zkušenému organizátoru nevadí odpovídat - vadí mu zbytečné nedorozumění, vzniklé z nedostatku informací nebo jejich nepochopením. Svými otázkami ho vlastně upozorníte na špatně podané informace a má tak příležitost vše napravit.

 5. Zná organizátor předpisy a řídí se jimi?

  Pokud se organizátoři holedbají tím, že striktně dodržují všechny předpisy pro letní dětské tábory, můžete jim věřit. Ono totiž dodržování některých předpisů není zase až tak těžké a je to mnohdy opravdu jen nezbytné minimum. Posuďte sami:
  • Jak často se má dítě sprchovat v teplé vodě? Předpis říká alespoň jednou týdně, čili dvakrát za dvoutýdenní tábor.
  • "Jídelníček nám kontroluje hygienická stanice". Hygienik se zajímá pouze o to, zda kuchyň vůbec nějaký jídelníček má, nezajímá jej, co se vaří a kolik se toho vaří. To je jen věcí organizátorů tábora.

  V jednom případě by se organizátor mohl chovat nezodpovědně, a to kdyby po Vás nevyžadoval od lékaře vyplněný posudek o zdravotním stavu Vašeho dítěte. Může mu pak v kritické chvíli chybět zásadní informace o zdravotních potížích dítěte. V konečném důsledku nedůslednost organizátora může být pro Vás medvědí službou a vymstít se především Vašemu dítěti.

 6. Absolvovalo vedení tábora zákonná školení?

  Kdyby vedení tábora školení nemělo, nic to neznamená. Žádný zákon nic takového pořadatelům neukládá. Čili povinnost to není, ale projít školením s akreditací Ministerstva školství je určitá známka odpovědnosti vedení tábora. Dá se pak očekávat větší vůle respektovat vyhlášky k ochraně dětí.

  Stejně jako v případě vedení tábora, je školení vhodné také pro všechny oddílové vedoucí. Školení zajišťují buď externí profesionální školitelé nebo svě vedoucí vyškolí sám organizátor tábora.
Eldorádo z.s. © 2011-2021