logo oko

Letní tábory OKO

Jsme dobrý tábor?

Každý rodič chce najít pro své dítě správný letní tábor a je připraven tomu věnovat nějaký čas a úsilí. Před konečným rozhodnutím je dobré ověřit, zda vybraný tábor splňuje základní kriteria kvalitního tábora a vyhovuje všem Vašim požadavkům, jak to doporučují odborníci z Mezinárodní táborové asociace.

Jsou naše odpovědi na položené otázky pro Vás dostatečné? Neváhejte nás kontaktovat a na cokoliv se zeptat.

 1. Vedení tábora a bezpečnost

  Záleží vedení tábora na bezpečnosti a věnuje táborníkům dostatečnou pozornost?

  Způsob vedení tábora ovlivňuje velkou měrou každou stránku jeho průběhu. Bezpečnost by měla být Vaší prioritou č.1. Je zajištěn odpovídající dohled? Používají děti při sportování a jiných aktivitách vhodné vybavení pro svoji ochranu před úrazem? Rovněž si ověřte zdravotní zabezpečení – zda je po celou dobu přítomen zdravotník.

  Bezpečnost v letním táboře OKO:

  Bezpečnost dětí je rozhodně naší prioritou. Na školeních vedoucích jsou domluveny postupy k předcházení úrazů, zvláště u nejrizikovějších činností. Jsou dána jasná pravidla pro koupání, přesun po silnici, noční hry, střelbu ze vzduchovky, cyklistiku, horolezení a další aktivity.

  Brzy po příjezdu na tábor jsou děti seznámeny s pravidly bezpečnosti a chování na táboře i mimo něj a též s Táborovým řádem, který zakazuje ubližovat jiným dětem, šikanu, drogy, alkohol, sex, ničení přírody apod. Hlavní vedoucí kontroluje oddílové vedoucí, zda se řídí dohodnutými pravidly bezpečnosti a vyžaduje jejich dodržování všemi účastníky tábora.

  Oddílový vedoucí má celý den přehled o každém svém dítěti – během plánovaného programu (sportování, oddílové hry, celotáborová hra apod.), během osobního volna dětí (po obědě, před nástupem), v noci pak hlídá tábor pověřený vedoucí (spolu s noční hlídkou starších dětí). Důležité postavení má zdravotnice - eviduje všechny zdravotní informace od lékaře a rodičů a zajišťuje podávání léků, ošetření, kontroly u dětského lékaře nebo u specialisty při zdravotních obtížích dětí. Nezanedbatelnou roli má v prevenci zdravotních rizik – dohlíží, aby děti pravidelně pily (zvláště v horku), přiměřeně se oblékaly, dodržovaly hygienu (mytí rukou před jídlem, sprchování). Rodičům na konci tábora vrátí zdravotní dokumentaci a předá záznam o zdravotních potížích dítěte (nemoc, úraz, klíště).

  Každý pracovník tábora musí předložit Osvědčení o schopnosti práce s dětmi. Hlavní vedoucí se navíc musí u nás prokázat osvědčením Ministerstva školství. Tábor je pro všechny účastníky velkým dobrodružstvím, je ale zároveň táborem bezpečným, založeným na zodpovědném přístupu všech vedoucích.

 2. Program:

  Zaujme nabízený program Vaše dítě?

  Jsou specializované táborové aktivity zajištěny znalými vedoucími? Je Vašemu dítěti dán časový prostor k výběru oblíbené činnosti?

  Program na táboře OKO:

  Veškerý program je připraven tak, aby byl pro děti zajímavý a zároveň přínosný. Přejímá hodně prvků z klasické české táborové školy – celotáborové hry, pobyt v přírodě a tábornictví, výlety a puťáky, noční hry, sportovní činnosti, diskotéky atd. Reaguje ale také na současné požadavky – ježdění na koních, cyklistika, airsoft, paintball, keramika apod. Necelá polovina času je věnována společným akcím (jednotlivé etapy celotáborové hry, olympiáda, táborová pouť, večerní soutěže, disco atd.). Zhruba stejnou dobu probíhají oddílové činnosti - hry, soutěže, koupání apod. Tuto část programu mohou do značné míry ovlivnit děti a každý oddílový vedoucí se snaží jejich přání vyhovět. Zcela individuální je účast v táborových dílnách, kdy si sám táborník určí, jaké aktivity si zvolí. Témata dílen vycházejí ze speciálních schopností jednotlivých vedoucích – bojové sporty, hra na hudební nástroje, stolní hry, šachy, moderní i klasický tanec, horolezectví, origami apod.

 3. Vybavenost:

  Je vybavení tábora bezpečné, čisté a dobře udržované?

  Jsou sportoviště a ostatní prostory udržované a čisté? Je ošetřovna dobře vybavena? V jakém stavu jsou ubytovací a další prostory (zvenku i uvnitř)? Jsou každým rokem opravovány? Líbí se Vám celková úprava a vybavení tábora?

  Vybavenost letního tábora OKO:

  Všechny prostory, včetně ubytovacích a sportovišť, jsou v souladu s předpisy pro provoz táborů (vyhláška 106/2001 Sb. a další) a jsou denně uklízeny. Postupně je veškeré zařízení modernizováno. Návštěvníci oceňují rozlohu a členění tábora – rozsáhlé travnaté prostory, rozsáhlé kryté prostory ceněné při deštivém počasí. Ošetřovna je každým rokem vybavena několika kily potřebných léků a zdravotním materiálem.

 4. Poloha tábora:

  Líbí se Vám a Vašemu dítěti blízké okolí tábora?

  Pokud Vaše dítě trpí vážným chronickým onemocněním (např. astma), je v dosahu rychlé lékařské péče?

  Poloha letních táborů OKO:

  Většina oddílové činnosti probíhá v okolních lesích a loukách – v areálu tábora se uskutečňují pouze sportovní hry na hřišti a hry v místnosti (zvláště při špatném počasí). Okolí je zalesněné a mírně členité. Příjemné je, že k několika okolním vodním plochám vede cesta lesem a můžeme se tak vyhnout rozpálené silnici. Tábor probíhá na tradičním léty prověřeném místě, nemusíme čelit následkům přírodních pohrom (nehrozí záplavy). V případě úrazu a vážnějších zdravotních potíží je poblíž zdravotní středisko, případně nemocnice v okresním městě.

 5. Cena:

  Je cena přiměřená?

  Částka, kterou jste ochotni dát za tábor je věcí každého rodiče, ale bez ohledu na její výši byste si měli být jisti, že tábor poskytuje služby odpovídající ceně.

  Cena táborů OKO:

  Snahou je, aby si každý ze základní nabídky a doplňkových specialit vybral takové, které mu vyhovují. Rodiče, kteří velmi zvažují kolik peněz mohou na tábor vydat, často neváhají vyhovět přání svého dítěte a zvolí dražší alternativu (třeba Koňský tábor). Jiní u nás najdou klasický tábor za rozumnou cenu a pro dítě to bude zjevně ta nejlepší volba.

 6. Osazenstvo:

  Kdo jsou lidé, kteří se budou starat o Vaše dítě – nejcennějšího človíčka ve Vašem životě?

  Z jakého prostředí pocházejí a jaká je jejich průprava? Co je motivuje k práci na táboře? Jaký je poměr počtu vedoucích k počtu dětí?

  Vedoucí na letním táboře OKO:

  Každý z našich hlavních vedoucích má potřebné předpoklady, schopnosti, znalosti a dovednosti. Než jsme se jimi stali, jezdili jsme všichni na tábor jako děti, praktikanti a vedoucí. Postupně jsme si kvalifikaci rozšiřovali na kurzech a školeních. Každý hlavas má určena měřítka pro výběr vedoucích, praktikantů, zdravotnic a dalšího personálu, aby zajistil dobrý chod tábora. Oddíloví vedoucí jsou většinou odchovanci tábora nebo studenti pedagogiky, u nichž je zajištěn a ověřen zájem o práci s dětmi. Každý pracovník musí předložit zdravotní osvědčení o schopnosti práce s dětmi. Poměr počtu vedoucích (bez praktikantů) k dětem bývá kolem 9:1, poměr všech pracovníků (včetně provozního personálu) kolem 5:1.

 7. Stravování:

  Jsou vybírána zdravá jídla?

  Jak se stravují vybíravé děti? Jak v táboře řeší alergie na jídlo? Je možné zařídit speciální dietu?

  Stravování v táborech OKO:

  Stravování odpovídá stravovacím návykům v České kotlině, část jídel jsou české hity (krupička, rajská, knedlo-zelo-vepřo). Nechybí zelenina a ovoce. Každý dostane přidat, vybíravé děti vždycky něco snědí a většinou si zvyknou a přestanou si vybírat (příklad dobrého vlivu kolektivu). Do nechtěného jídla děti nikdo nenutí. Dětem alergickým je nabídnuto alternativní jídlo. Zajišťujeme také úplnou stravu pro bezlepkovou dietu.

 8. Táborníci:

  Zdají se být táborníci spokojení?

  Zeptejte se pár dětí, jak se jim v táboře líbilo. Myslíte si, že by bylo Vaše dítě mezi nimi spokojené? Je v táboře dost vrstevníků Vašeho dítěte? Zdá se Vám ovzduší tábora soutěžně naladěné nebo jde spíše o odpočinkový tábor?

  Spokojenost táborníků v táborech OKO:

  Snahou je, aby děti byly maximálně spokojené a vracely se i další roky. Rodiče znají své dítě nejlépe, a tak mohou nejlépe vyhodnotit, jaký typ tábora a speciálních činností zvolit, aby se jejich potomek cítil v pohodě, bezpečně a odnesl si spoustu zážitků. Náš tábor přeje dětem aktivním, které si chtějí užít a prožít prázdniny naplno.

 9. Schopnost vyhovět přání táborníka a jeho rodičů:

  Je dětský tábor vnímavý k zvláštním přáním a potřebám Vašeho dítěte?

  Dětský tábor, který jste si vybrali, by měl být schopen zajistit všechny potřeby Vašeho dítěte - jak fyzické, tak emocionální. Měli byste být plně o své volbě přesvědčeni a společně se na tábor těšit.

  Splněná přání v táborech OKO:

  Těšit je vždycky na co. Staří známí se těší na své loňské kamarády a vedoucí a že si vše znova užijí. Nováčkové mají obavy, co je čeká v neznámém prostředí. Hodně záleží na rodičích, jak je na tábor naladí, případně jaký zvolí typ tábora (klasický, specializovaný). Někdy pomůže pobyt se sourozencem nebo kamarádem. Pokud není věkový rozdíl velký (1 - 2 roky) není problém vyhovět přání společného ubytování a společného oddílu.

 10. Celkové zhodnocení a výběr:

  Jste plně přesvědčení o správnosti svého výběru?

  Pokud se Vám podaří navštívit dětský tábor předem, mějte oči otevřené a uši nastražené. Pozorně si vše prohlédněte – i malá věc může hodně napovědět. Ptejte se táborníků, ptejte se vedoucích. Každopádně neváhejte pokládat zkoumavé otázky. Musíte nabýt přesvědčení, že vybraný tábor uspokojí Vás a Vašeho potomka.

  Vítáme nové táborníky na letním táboře OKO:

  V cizině je běžnější, že rodiče navštíví uvažovaný tábor s ročním předstihem, aby si prověřili prostředí a podmínky pobytu, přístup vedení a vedoucích k dětem a nasáli táborovou atmosféru. Takový přístup jsme zaznamenali u nás jen v několika málo případech. Každopádně je dobré mít ve všech důležitých věcech jasno a budeme rádi, když se zeptáte na cokoliv, ověříte si všechny podmínky a přihlásíte Vaše dítě na nějaký náš tábor nebo kratší akci. Patříme k táborům, které si váží názorů rodičů a dětí a velmi vítáme zpětnou vazbu po proběhlých táborech. U nás zvedáme telefony i po zaplacení!

Eldorádo z.s. © 2012