logo oko

Letní tábory OKO

Kdy je cena za tábor přiměřená?

Na přiměřenost ceny za tábor se můžete podívat různě:
 • Jako rodič, který všechno nakonec zaplatí. Budete se ptát, kolik stojí běžné tábory. Jak se liší cena v chatičkových a stanových táborech. Kolik stojí specializované tábory (třeba koňský). A samozřejmě se budete sami sebe ptát, zda to není moc drahé nebo naopak podezřele levné.
 • Nebo jako organizátor tábora, kterého zajímá, zda se vejde do plánovaného rozpočtu. Dovede si spočítat své výdaje za ubytování, platy vedoucích a ostatního personálu, dopravu a jídlo. Umí odhadnout příjmy za přihlášené děti. Zároveň ale kouká po ostatních táborech, za jakou cenu je nabízejí oni.
tabor-sopka-eldorado-2009 Ceny táborů se od sebe značně liší. Zda je cena českého tábora přiměřená záleží především na následujících hlediscích:
 • Délka tábora - typicky 7, 10 nebo 14 dní
 • Ubytování - v chatičkách, ve stanech nebo týpí, v budově, případně s kombinací předchozích typů
 • V jakém rozsahu jsou zastoupeny činnosti náročné na vybavení nebo odborné lektory, např. výpravné rekvizity pro celotáborovou hru, keramika, paintball, tanec apod.
 • Doprava na tábor - společná autobusem nebo vlakem, individuální
 • Kolik dětí má na starosti oddílový vedoucí, případně počet všech dospělých oproti počtu dětí
 • Vybavení tábora - latríny oproti splachovacím záchodům, pevné budovy s klubovnami, hřiště nebo bazén
 • Táborový program - tábory zdražují třeba časté výlety
 • Odměňování personálu - zda dostává personál mzdu nebo jde o dobrovolníky
 • Jaké daně platí organizátor tábora - zda je plátce DPH (s.r.o. nebo fyzická osoba) nebo není (sdružení a dětské organizace)
 • Dotace od státu nebo z grantů - využívají je především velké dětské organizace, malí organizátoři moc šancí nemají

Nejnižší cena za jeden den pro rok 2019 u klasického dvoutýdenního tábora v chatkách začíná na 330 Kč, čili za 2 týdny to je 4.600 Kč. Běžné rozpětí cen je od 4600 do 5400 Kč. Pokud se tomu cena Vašeho tábora vymyká, musíte zjistit, čím to je.

Cena může být snížena díky dotaci nebo velkým podílem dobrovolníků na táboře. Vyšší cena může znamenat exluzivní program, finančně náročné činnosti, anebo taky vyšší zisk organizátora, který potřebuje k investicím do táborového areálu.